SIMON SAX 2034E

SIMON SAX 2034E

Arbejdshøjde 8,1 m
Kapacitet 340 kg
Platformstørrelse 0,79 x 2,4 x 99
Sammenpakket højde 1,98 m
Sammenpakket længde 2m
Bredde 0,86 m
Vægt 1587 kg
Stigningsgrad 11*
Dækstørrelse 4” x 8” x 16” massive
Inder radius 1,04 m
Yder radius 2,59 m